WBC ve EKREM UTKU HAKKINDA
 

Londra merkezli danışmanlık kuruluşu WBC World Brands Consulting kurucusu Ekrem UTKU, 1969 Istanbul doğumludur.

Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Utku, 1994-1997 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdürlüğü’nde ataşe olarak çalışmış ve ardından 1997-2003 yılları arasında otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde uluslararası satış ve pazarlama alanında kariyerine devam etmiştir.

Diplomasi ve uluslararası satış ve pazarlama görevleri sırasında, bir yandan her iki alanın ortak kesişme noktaları olan Türkiye’yi ve Türk ekonomisini güçlendirme, ihracatımızı büyütme hedefiyle çalışırken, diğer yandan da bir kamu kuruluşunda edindiği sistematik çalışma disiplinini özel sektörün her alandaki esnek ve hızlı hareket etme yeteneği ile birleştirmiştir.

2003 yılında, Türk ve uluslararası perakende markalarının üye olarak bulunduğu Birleşmiş Markalar Derneği’nde (BMD) göreve başlayan Ekrem UTKU, Genel Sekreter olarak BMD’nin tüm iç ve dış faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonundan, resmi ve özel kurumlarla ilişkilerinden, bütçe planlaması, mali işler, uluslararası ilişkilerden sorumlu olarak çalışmıştır. Utku,  görevi sırasında, perakende eğitiminden mağaza yönetimine, satış tekniklerinden perakende matematiğine, lojistikten yurtdışı genişlemeye kadar sektörün her alanına temas eden çalışmaların ve projelerin içinde yer almıştır.  

Ekrem UTKU’nun 5 Mayıs 2017’ye kadar süren görevi sırasında BMD, 40 üyeli küçük ölçekli bir ticaret birlikteliğinden ulusal ve uluslararası düzeyde sayısız etkinliğe katılan, 150 üye firma ve 440 tanınmış markaya sahip, perakendenin önde gelen bir sektörel kuruluşuna dönüşüm sürecini yaşamıştır. Utku’nun özellikle Türk markalarının uluslararası alanda genişlemesi ve büyümesi için uluslararası etkinliklerde gerçekleştirdiği görüşmelerin ve yürüttüğü çalışmaların sonucunda BMD, üye markalarla işbirliği yapmak isteyen yatırımcılar, proje geliştiricileri, franchise grupları, hizmet sağlayıcılar ve yönetim ajansları için bir irtibat noktası haline gelmiştir.

Ekrem UTKU, perakendenin her alanına temas ederek edindiği 14 yıllık bilgi birikimini ve deneyimini, kurduğu WBC danışmanlık firmasında yürütmektedir. 

Ekrem UTKU, Brüksel merkezli Avrupa Markalar Derneği (AIM) Sahtecilik Önleme Komitesi'nde ve Washington'da bulunan Ulusal Perakende Federasyonu'nda (NRF) 2005-2017 yılları arasında BMD'yi temsil etmiştir. Kendisi halen NRF uyesidir.